Къща за гости "Лешниците"

Правилник за вътрешния ред

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА КЪЩА ЗА ГОСТИ “ЛЕШНИЦИТЕ“


1.Настаняването на гости се извършва в присъствието на служител на къща за гости “Лешниците“ след 14:00 ч. Изключения се допускат единствено със съгласието на управителя.

2.Освобождаването на къщата става до 11:00 ч. Освобождаването след посоченото време с таксува допълнително.

3.Лица под 18 годни се настаняват само с придружител /родител/.

4.  Къща за гости “Лешниците“ не носи отговорност за откраднати, забравени или оставени без надзор вещи / ценности на територията на къщата.

5. Къща за гости “Лешниците“ не носи отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди на гостите, причинени от аварии свързани с прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването, причина за което имат трети лица.

6.При сигнализиране от трети лица за нарушаване на обществения ред от гостите на къщата ръководството чрез служителите си в това число и чрез съдействието на органите на МВР има правото да извърши проверка   на законното пребиваване на гостите на територията на къщата.

7.За гостуващи ще се считат единствено лица регистрирани по надлежния ред  съгласно, изискванията на законодателството на Република България за регистриране на лица в местата за настаняване за краткотраен престой.

8. Максималният брой лица за настаняване е 9 (+2) като къщата предлага 4 паркоместа за паркиране (вътрешни), както и неограничен брой такива (външни).

9.  Гостите заплащат всички услуги за престоя си в къща за гости “Лешниците“ съгласно ценоразписа преди настаняването.

10.  Абсолютно забранено e паркирането на превозни средства на места, различни от указаните за паркиране!

11. Гостите на къщата получават при регистрацията си 3 бр. касови ключове (за външния портал, катинара както и за входната врата на къщата). При загуба, повреда или кражба на предоставените ключове се заплаща такса в размер на 60 лв.

12.Къща за гости “Лешниците“ си запазва правото да таксува гости за причинени съзнателно, по небрежност или непредпазливост щети. Ако щетите излязат наяве след като госта е напуснал къщата ръководството си запазва правото да удържи такса от кредитната карта на госта или да изпрати фактура за дължимата по ремонта сума.

13.Освобождаването на къщата става  до 11:00 часа! Освобождаването по- късно от посоченото време се таксува допълнително.

14. Настаняването в къщата става след 14:00 часа!

15.При желание от страна на гостите да удължат срока на своя престой, същите се задължават да уведомят за това управителя  и в случай, че няма друга приета (платена предварително) резервация, същите могат да продължат/предплатят желания от тях допълнителен престой. За приети резервации и услуги, платени авансово ПАРИТЕ НЕ СЕ ВРЪЩАТ!

16.Забранява се използването на шампоани, душ гел, сапун и др. извън санитарните помещения в къщата с цел недопускане на замърсяване на околната среда.

17. Забранява се използването на питейна вода за миене на автомобили, пълнене на надуваеми басейни, охлаждане на храни, напитки и др.

18. Забранява се паленето на открит огън директно върху земята. Допуска се ползването на барбекюто, в съответствие с правилата за безопасност.

19.Забранява се използването на пиротехнически средства, пиратки, китайски фенери с открит огън, фойерверки и др. пособия, които са огнено и/или взривоопасни на територията на  цялата къща включително и външните части.

20.Забранено е надвесването над парапетите по етажите и терасите, както от деца така и от възрастни.

21.Забранява се озвучаването със силна музика и вдигането на шум на територията на къщата през времето от 14:00 ч. до 16:00 ч. и от 23:00 ч. до 8:00 ч.

22.Домашни любимци на територията на къщата се допускат само след предварителна уговорка с управителя. Кучетата трябва да се разхождат на повод, а при едрите породи е задължително използването на намордник. Пребиваването на бойни породи е СТРОГО ЗАБРАНЕНО! Неспазването на тези условия е основание за анулиране на резервацията.

23. Забранено е къпането на кучета и други животни в санитарните помещения и басейна.

24.При ползване на басейна всеки гост се задължава да се грижи самостоятелно за собствената си сигурност, както и да не застрашава сигурността на останалите гости.

25.  Всеки посетител е длъжен да се съобразява със здравословното си състояние и да не използва басейна при проблеми със здравето си.

26. Забранява се замърсяването на водата в басейна по какъвто и да било начин.

27.Лица под 14 годишна възраст се допускат до ползване на басейна само с пълнолетен придружител. Родителите, съответно пълнолетните придружители, носят пълна отговорност за безопасността на лицата под 14 годишна възраст.

28.Ръководството на къща за гости „Лешниците“ не носи отговорност за наранявания и инциденти причинени по вина на гостите.

29.Забранено е ползването на басейна от лица употребили алкохол и намиращи се под влияние на други упойващи вещества.

30.Забранява се скачането, бутането или хвърлянето на посетители в басейна както и всяко друго поведение застрашаващо личната им сигурност.

31.Забранява се използването на стъклени чаши, бутилки или други остри и/или опасни предмети, както и внасянето и консумацията на храни и напитки в зоната на басейна.

32.Забранява се повреждането и  разместването на мебелите и оборудването извън територията на къщата.

33.Забранява се изкореняването на лечебни, декоративни или защитени растителни видове на територията на къщата.

34.В съответствие с българското законодателство в къща за гости “Лешниците“ се спазва политика да не се пуши във вътрешните части на къщата, в това число: стаи за гости, общи части, кухня, всекидневна, бани и тоалетни и коридори. Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритата част на къщата.

 * За всяко неспазване на правилника за вътрешния ред къща за гости  „Лешниците“ може да прекрати или откаже достъпа на пребиваване без да възстановява предплатената авансово сума.

** Къща за гости „Лешниците“ си запазва правото да променя или допълва общите условия на правилника за вътрешния ред.